Privacy policy

Deze website is onderdeel van Multi PC B.V. Dit is een website waarop verschillende producten en / of links op worden aangeboden. Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt deze website uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Wij verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast ontvangen wij uw voornaam en e-mailadres wanneer u een review schrijft over een product.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw IP-adres voor twee doelen
  1. Om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij een eigen, beveiligde database.
  2. Om de website veilig en bereikbaar te houden
Wij gebruiken uw voornaam voor twee doelen:
  1. Om bij de review te plaatsen
  2. Als aanhef in bijvoorbeeld e-mails
Wij gebruiken uw e-mailadres voor twee doelen:
  1. Ter verificatie wanneer u een review schrijft.
  2. Om u een verificatie e-mail te sturen na het invoeren van een review.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 365 dagen op de server bewaard voor analyse. Daarna worden de logfiles automatisch verwijderd.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
  1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
  2. Een beveiligde verbinding bij het invullen van persoonsgegevens is verplicht. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de browser en de link die met https:// begint.
  3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firewall en virusscanner.
  4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.
Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.
Daarnaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw voorkeuren wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken af en toe ook advertenties/ youtube filmpjes van derden om onze website te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders/ media kunnen mogelijk cookies in uw browser plaatsen en informatie ontvangen, zoals Google Adsense/ Youtube die mogelijk uw IP-adres, internet provider, de browser waarmee u onze website bezoekt en of u flash heeft geinstalleerd ontvangt. Deze gegevens worden primair gebruikt voor locatiebepaling om relevante advertenties op basis van de locatie te laten zien) of om u advertenties te tonen op basis van eerder bezochte websites.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies van derden uit te schakelen. Daarvoor ontvangt u bij uw eerste bezoek een cookie-melding onderin de browser. De functionele cookies blijven wel werken. U kunt er ook voor kiezen om de cookies uit te schakelen in uw browser of via een antivirus programma. Dat kan er wel voor zorgen dat de interactie verslechterd, bijvoorbeeld doordat u niet meer kunt inloggen.

Wijzigingen in de privacy-policy

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.